Linux MySQL Sunucu Yönetimi

SSH ile Database Onarma

Bazen büyük boyutlu veritabanlarını onarmak durumunda kalabiliriz. Ancak boyutlarının büyük olması nedeniyle web paneli yani phpmyadmin üzerinden onarılması sağlıklı olmayabilir. İşte bu durumda eğer sunucu size ait ise SSH üzerinden root erişimi yaparak aşağıdaki komutlar ile veritabanlarınızı onarabilirsiniz.

Bir Database onarmak için (-r parametresi repair anlamı taşır) ;

mysqlcheck -r [database_adı]

Eğer yukarıdaki komutu çalıştıramaz iseniz mysql in diğer aracı myisamchk ile mysql database dosyalarının bulunduğu klasörü aşağıdaki komut ile onarabilirsiniz. Ancak bu işlemi yapmadan önce sunucu diskinizde yeterli alanın olduğuna emin olunuz ;

myisamchk -r /var/lib/mysql/[database_adı]/*

Toplu olarak tüm veritabanlarını onarmak için ;

mysqlcheck --repair -A

Toplu olarak tüm tabloları optimize etmek için ;

mysqlcheck --optimize -A

Mysql root şifreniz ile onarmak isterseniz ;

mysqlcheck -A -h localhost -u root -r -p