Domain İhtilafları

Döküman Kaynağı: https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-tr

Genel bilgi

Tüm kayıt kuruluşları, Tekdüzen Alan Adı Uyuşmazlıklarını Giderme İlkesini (genellikle "UDRP" olarak anılacaktır) izlemelidir. 
Bu politikaya göre, bir markanın bir alan adını iptal, askıya alma veya aktarmadan önce, marka tabanlı alan adı uyuşmazlıklarının çoğunun anlaşma, 
mahkeme hareketi veya tahkim yolu ile çözülmesi gerekir. Alan adlarının kayıtlarından (örneğin cybersquatting) kaynaklandığı iddia edilen uyuşmazlıklar, 
marka haklarının sahibi tarafından onaylanan bir anlaşmazlık çözme hizmet sağlayıcısına şikayet edilerek başlatılan hızlandırılmış idari işlemler 
yoluyla ele alınabilir.

Politikayı yürürlüğe koymak için bir ticari marka sahibi ya (a) alan adı sahibine karşı uygun bir mahkemeye (veya alan adı ile ilgili olarak yapılan 
bir düzeltme eylemine) veya (b) kötü muameleye maruz kalan durumlarda kayıt onaylı bir anlaşmazlık çözme hizmet sağlayıcısına şikayet gönderin 
(bir liste ve bağlantılar için aşağıya bakın).

Ana Belgeler

Aşağıdaki dokümanlarda ayrıntılar verilmektedir:

Tekdüzenli Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Politikası - Bu politikanın ardından tüm kayıt kuruluşları izlenir.
Tekdüzenli Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikası için Kurallar - Bu kurallar, tüm uyuşmazlık çözümleme servis sağlayıcıları tarafından 
takip edilmekte ve her bir sağlayıcı ek kuralları ile tamamlanmaktadır.
Arşivlenmiş Kurallar - 28 Şubat 2010 tarihinde ya da öncesinde açılan davalar için yürürlüğe giren Kuralların önceki sürümü
Onaylı Anlaşmazlık Çözme Hizmet Sağlayıcıları Listesi
Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları Onay Süreci Hakkında Bilgi
Politikaya Göre Başlanan Bildiriler Hakkında Bilgi

Başlama Tarihine Göre Düzenlenen İşlemlerin Listesi
Evrak Numarasına Göre Düzenlenen İşlemlerin Listesi
Alan Adı Tarafından Düzenlenen İşlemlerin Listesi
UDRP Proceedings Index için Arama Aracı (günlük olarak güncellenir)
UDRP Kararları Aracı Aracı (tam metin, haftalık olarak güncellenir)
Makalelerin İstatistiksel Özeti
Politikayla İlgili Geçmiş Belgeler

Kronoloji

Politika ve Kuralların Geliştirilmesi ve Uygulanması Zaman Çizelgesi
Personel Raporları

Tekdüzen Uyuşmazlık Çözüm Politikası Uygulama Belgeleri Çalışanları Raporu (29 Eylül 1999)
Tekdüzen Uyuşmazlık Çözüm Politikası Uygulama Belgeleri Üzerine İkinci Personel Raporu (24 Ekim 1999)
Önerilen Uygulama Belgeleri (kamuoyu 29 Eylül 1999'da yayınlanan form)

Tekdüzenli Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikası Taslağı (29 Eylül 1999)
Tekdüzenli Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikası için Taslak Kurallar (29 Eylül 1999)
Kamuya Açıklamalar Eklendi (yorum süresi 29 Eylül-13 Ekim 1999)

Herkese Açık Yorumlar Arşivi