Domain Sorumlulukları

Alan Adı Sorumlulukları

Döküman Kaynağı: https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

2009 Sicil Akreditasyon Sözleşmesine Bağlı Tescil Ettiren Hakları ve Sorumlulukları

Arka plan: 2009 RAA'sına eklenen yeni hükümlerden birisi, ICANN'ın kayıtlılara danışarak mevcut kayıt yaptırıcı haklarını ve sorumluluklarını tanımlayan 
bir web sayfasını geliştirmesini gerektirir. Bu yayınlanmış doküman, GNSO Konseyi ve At-Large Danışma Komitesinin ortak bir çalışma grubunun ve ardından 
kayıt kuruluşlarıyla yapılan istişarelerin ilk girdilerinin sonucudur; ve şu anda 2009 RAA kapsamında kayıtlı olan tescilli hak ve sorumlulukların bir 
"basit dili" özetini vermektedir.

Giriş

Bu doküman, Kayıt Ajansı Akreditasyon Sözleşmesinde (RAA) belirtilmiş olan Tescil Ettiren Hakları ve Sorumluluklarıyla ilgili şartların Sicil Dairesi web 
sitelerine gönderilmesi için "özlü dilde" özetlenmesini sağlamaktadır. Burada yer alan bazı terimlerin özellikle kayıt ettirenlere atıfta bulunmamasına 
rağmen, bu şartlar, kayıt / kayıtcı ilişkilerini anlamanın potansiyel ithalatı nedeniyle dahil edilmiştir. Bu belge ayrıca, ICANN Fikirbirim Politikaları ve 
spesifikasyonlarında ortaya çıkan tescil haklarını ve sorumlulukları özetlemektedir, çünkü politikalar ve özellikler RAA'ya dahil edilmektedir. "

Bu belgedeki terimlerin özetlenmesi, RAA'da veya bu şartnamelerde veya politikada belirtilen şartları geçersiz kılmaz veya değiştirmez.

önsöz

Bir alan adı kaydetmek için Kayıtlı İsim Sahibi (Kayıt Sahibi olarak da bilinir), ICANN tarafından akredite edilmiş bir Kayıt Kuruluşu'nun hizmetlerini 
kullanmalıdır. ICANN tarafından akredite edilmiş bir Sekreter olmak için, Sekreter, Sicil Akreditasyon Sözleşmesi veya RAA olarak anılacak olan, ICANN ile 
bir sözleşme imzalamalıdır. RAA, Tescil Ettirenler için çeşitli hak ve sorumlulukları belirlemektedir ve Tescil Ettirenler, Üye Devletlerin takip etmeyi 
kabul ettiği ayrı ICANN politikalarında ve şartnamelerinde ortaya konan ek hak ve sorumluluklara sahiptir.

RAA ve ilgili politikalar çok spesifik, çoğunlukla hukuk terminolojisinde hazırlanmıştır. Tescil Ettirenlere bir alan adının kaydedilmesiyle birlikte gelen 
hak ve sorumlulukları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için, bu hak ve sorumluluklar özetlenmekte ve tek bir belge içerisinde sunulmaktadır. Burada 
verilen özetler, RAA veya ilgili politika ve spesifikasyonlarda yazılan fiili şartları geçersiz kılmaz veya değiştirmez.


RAA İlgi Alanları

RAA, ICANN ve bir Yazı İşleri Müdürü arasında olduğu gibi, Kayıtlı İsim Sahibi de dahil olmak üzere hiç kimse, ICANN veya Yazıyı RAA'nın ihlali iddiasıyla 
dava edebilir.

Kayıtçılar, kayıt sahiplerine diğer Kayıt Kuruluşlarına kıyasla herhangi bir ilgili TLD'ye üstün erişim sağlayabileceğini iddia edemezler.

Sicil yükümlülüğünün bazıları, özellikle kayıt ücretlerinin ödenmesi, gerekli veri noktalarının Tescil Ettirenlere gönderilmesi ve gerekli verilerin doğru 
verilerin ve güncellemelerin sunulması ile ilgili olduğundan, belirli sorumlulukları yerine getiren Kayıtlı İsim Sahipleri'ne bağlıdır. Kayıt memurlarının 
ayrıca, kayıt döneminin sona ermesinin bildirimleri, Kayıtlı İsim Sahibi'nin Kişisel Verilerinin kullanımı ve gizlilik veya vekalet kayıt hizmetleri 
vasıtasıyla kayıtlı alan adları için verilerin tutulması ile ilgili uyarılar da dahil olmak üzere Kayıtlı İsim Sahiplerine bildirimde bulunmaları gereken 
belirli konular bulunmaktadır yanı sıra kayıtlı isimleri kurtarma ücretleri gönderme.

Kayıt Kuruluşu Kayıt Operatörlerine Verilerin Sunulması

Her ilgili TLD için, Kayıt Kuruluşları bir TLD içinde her Kayıtlı İsim ile ilgili belirli veri noktaları göndermelidir:

Kaydedilen Kayıtlı Adı'nın adı (3.2.1.1);
Kayıtlı İsim için birincil ad sunucusu ve ikincil ad sunucularının IP adresleri (3.2.1.2);
Bu ad sunucularının ilgili isimleri (3.2.1.3);
Kayıt sistemi tarafından otomatik olarak üretilmediği sürece Kayıt Mektubunun kimliği (3.2.1.4);
Kayıt sistemi tarafından otomatik olarak üretilmediği sürece, kaydı sona erdirme tarihi (3.2.1.5); ve
Kayıt Operatörünün gerektirdiği diğer tüm veriler (3.2.1.6).
Kayıtlı İsim Sahipleri, normal olarak, Kayıt Görevlisine isim alanıyla ilgili bilgi sağlamalıdırlar (3.2.1.2 - 3) ve Kayıtlı İsim Sahibi'nin vermesi 
gereken Bölüm 3.2.1.6'da belirtilen ek veriler gerekli olabilir. Kayıtlı İsim Sahibi bu veri noktaları hakkında bir güncelleme sunarsa, Kayıt Kuruluşu, 
Kayıt Defteri İşletmecisine güncelleme sağlamak için beş (5) gün geçirir.

Whois Verileri

Kayıt sahiplerinin, ücretsiz olarak sorgulamak üzere halka açık olan etkileşimli bir web sayfası ve 43 numaralı Liman hizmetine sahip olmaları 
gerekmektedir. RAA, bir sorguya yanıt olarak verilmesi gereken belirli veri noktalarını belirtir:

Kayıtlı İsim (3.3.1.1);
Kayıtlı İsim için birincil ad sunucusu ve ikincil ad sunucularının adları (3.3.1.2);
Sicil Dairesinin kimliği (Sicil Dairesinin web sitesinden sağlanabilir) (3.3.1.3);
Kaydın orijinal oluşturulma tarihi (3.3.1.4);
Kaydın son kullanma tarihi (3.3.1.5);
Kayıtlı İsim Sahiplerinin Adı ve Posta Adresi (3.3.1.6)
Kayıtlı İsim (3.3.1.7) için teknik kontağın adı, posta adresi, e-posta adresi, sesli telefon numarası ve (varsa) faks numarası; ve
Kayıtlı İsim (3.3.1.8) için idari irtibat adresinin adı, posta adresi, e-posta adresi, sesli telefon numarası ve (varsa) faks numarası.
Bu veri noktalarına genel olarak Whois verileri denir. Aşağıda tartışıldığı gibi Kayıtlı İsim Sahipleri, Whois verilerinin Kayıtlı İsim için zamanında 
güncellemelerini içeren bir Kayıt Kuruluşu sağlamalıdırlar. Güncellemeyi kabul eden bir Yazı İşleri Müdürü, Whois verilerini "derhal" güncelleyecektir. 
Kayıtçılar, kamuya açık sorgu işlevinin bakımını ihmal edebilir

RAA, Kayıtçılar'a, Whois verilerine üçüncü şahıslara toplu erişim sağlamalarını sağlar. Herkese açık sorgu işleviyle toplu erişim veya Whois verisine 
erişim sağlanırken, Kayıt Kuruluşu, pazarlama faaliyetleri ve kitlesel talepler de dahil olmak üzere, RAA'da belirtildiği şekilde, Whois verilerini 
kullanımında yüksek hacimli sorgulara veya diğer kısıtlamalara erişimi kısıtlamak zorundadır. Bir Yazı İşleri Müdürü, kamuya açıklama sorusunu dış tarafa
 yaparsa, Yazı İşleri Müdürü 43 numaralı liman hizmetini veren herhangi bir yüklenicinin Whois verilerine erişmek ve bu kusurlara aynı kısıtlamaları 
koymasını şart koşar.

Kayıtlı İsim Sahipleri ile İletişim

Kayıt memurlarının, Kayıtlı İsim Sahipleri ile yapılan tüm iletişim kayıtlarının yanı sıra Kayıt Defteri İşletmecilerine sağlanan bilgilerin kayıtlarını 
tutmaları gerekmektedir.

Kayıtlı İsim Sahiplerinin Verileri Emanet

Kayıt Kuruluşu akreditasyonuyla kaydedilen tüm Kayıtlı İsimler için tüm Whois verilerinin bir veritabanını ve Kayıtçının Kayıt Defteri Operatörüne sunduğu 
tüm verileri muhafaza etmek için bir Kayıt Kuruluşu'na ihtiyaç vardır. Buna ek olarak, Sicil Dairesi her Kayıtlı İsim için faturalama kontağının adını ve 
(varsa) posta adresini, e-posta adresini, sesli telefon numarasını ve faks numarasını veritabanına eklemelidir.

Bazı durumlarda, bir tescil ettiren, Kayıtçının bir Whois sorgusunda erişebileceği kişisel bilgilerin miktarını sınırlamayı seçebilir. Bunu yapmak için, 
ad bir gizlilik hizmeti yoluyla kaydedilebilir (bir kayıt sahibinin kişisel tanımlama bilgilerini gizlemesine ve çoğunlukla gizlilik hizmetinin bilgileriyle 
değiştirmesine izin verir). Müşteriler, proxy hizmetinin Kayıtlı Adı Sahibi olduğu ve proxy hizmetinin alan adı, müşteriye lisansladığı bir proxy hizmeti 
vasıtasıyla da adları kaydetmeyi seçebilir. Bu durumda, Proxy hizmeti, Kayıtlı İsim Sahibi olarak, bilgilerin çoğunu veya tümünü gerekli veri noktaları 
için listelemiştir
Tutucu Anlaşması

Kayıt memurlarının tüm Kayıtlı İsim Sahipleri ile elektronik veya kağıt tescil anlaşmaları yapmaları gerekmektedir. RAA'ya göre, 

Kayıt Sahibi / Kayıtlı İsim Sahibi Anlaşması, asgari olarak aşağıdaki maddeleri içermelidir (RAA Bölüm 3.7.7.1 - 12'de belirtildiği gibi):

Kayıtlı İsim Sahibi, kayıt döneminde "doğru ve güvenilir iletişim bilgileri" sağlamalı ve "bunları derhal düzeltip güncelleştirmeli" olmalıdır. 
Gerekli ayrıntılar Bölüm 3.7.7.1'de belirtilmiştir: "Kayıtlı İsim Sahibi'nin varsa, tam adı, posta adresini, e-posta adresini, sesli telefon numarasını ve 
faks numarasını, davada temas amaçlı yetkili kişinin adını bir kuruluş, dernek veya şirket olan Kayıtlı İsim Sahiplerinin ve 3.3.1.2, 3.3.1.7 ve 3.3.1.8 
alt bölümlerinde listelenen veri unsurlarının "
Kayıtlı İsim Sahibi bilerek yanlış veya güvenilmez bilgi sağlıyorsa, bilgileri kasıtlı olarak derhal güncellemezse veya temas ayrıntılarının doğruluğuyla 
ilgili Kayıt Kuruluşu sorularına on beş (15) gün içinde yanıt veremezse, Kayıtlı Adı Sahibi bilgi ihlalinde bulunur ve kayıt iptal edilebilir.
Kayıtlı İsim Sahibi olarak listelenenler, tam iletişim bilgilerini sağlamalıdır ve Kayıtlı Kayıtlı Adı Sahibi'dir. Bazen Kayıtlı İsim Sahibi, bir alan adı 
kaydı yapabilir ve sonra başka bir kişinin alan adını kullanmasına izin verebilir (örneğin, bir müşteri için bir alan adı kaydeden bir web sitesi 
tasarımcısı). Bu olur ve adı gerçekten kullanan kişi Kayıt / Kayıtlı İsim Hakları Sözleşmesine (RAA'da "üçüncü bir taraf" olarak anılacaktır) girmezse, 
Kayıtlı İsim Sahibi, alan adının usulsüz kullanımı için hesap verebilir üçüncü şahıslar tarafından. Bu, Kayıtlı İsim Sahiplerine üçüncü şahısların alan 
adını kullanması nedeniyle "uygulanabilir zarara dair makul kanıt" sunulması durumunda olur. Bu durumda Kayıtlı İsim Sahibi, Kayıtlı İsim Sahibi, 
kullanıcının kimliğini ve mevcut iletişim bilgilerini ifşa etmediği sürece "Kayıtlı İsim'in hatalı kullanımından kaynaklanan zarar için sorumluluk kabul 
eder".
Kayıt Kuruluşu, Kayıtlı İsim Sahibi olan ve Kayıtlı Adı Sahibi verilerinin kim tarafından gönderileceğini nasıl kullanmayı düşündüğüne dair bir uyarı 
sağlamalıdır. Yazı İşleri Müdürü, ayrıca, Kayıtlı İsim Sahiplerinin verilere nasıl erişip güncelleyebileceğine ilişkin bir uyarı sağlamalıdır. 
Buna ek olarak, Yazı İşleri Müdürü, Kayıtlı Adı Sahibi'nin Kayıtçıya vermesi gereken veri noktalarını ve gönüllü olarak hangi bilgileri sağlayabileceğini 
belirlemelidir. Kayıtlı İsim Sahibi tüm bu veri işleme koşullarını kabul etmelidir.
Kayıtlı İsim Sahibi, Kayıt Sahibi / Kayıtlı İsim Sahibi Anlaşması'na (yukarıda tartışılan "üçüncü taraf") girmeyen herhangi bir kişi adına, 
Kayıtçıyı Kişisel Verilerle sağlıyorsa, Kayıtlı İsim Sahibi, kendisinin (1) sağladığını onaylamalıdır aynı veri işlemesine sahip olan ve 
Kayıt Kuruluşunun sağladığını bildiren üçüncü şahıslar ve (2) Yazı İşleri Müdürü'nün veri işleme şartlarıyla ilgili olarak üçüncü taraftan aynı 
izinleri almıştır.
Bir Kayıt Kuruluşu, yalnızca Kayıtlı Adı Sahibi bilgilerinin yukarıda açıklanan bilgi işlem bildirimlerinde belirtildiği şekilde işleyebilir.
Bir Yazı İşleri Müdürü, Kayıtlı İsim Yazarının verilerini "kayıp, kötüye kullanma, yetkisiz erişim veya açıklama, değiştirme veya imha etme" den 
korumak için makul tedbirler alacağına karar vermelidir.
 Kayıtlı İsim Sahipleri şunları temsil etmelidir: "Kayıtlı İsim Sahiplerinin bilgisi ve inancının en iyisine, Kayıtlı Adı'nın ne de doğrudan veya 
dolaylı olarak nasıl kullanılacağı üçüncü bir kişinin yasal haklarını ihlal etmez." Bu, Kayıtlı İsim Sahibi, Başvuru Sahibine, alan adının başkalarının 
yasal haklarını ihlal edecek bir şekilde kayıt edilmediğini temsil etmesi gerektiği anlamına gelir. Bu "ihlal" örneği, Kayıtlı İsim Sahibi'ne ait 
olmayan birinin sahip olduğu ticari markayı veya telif hakkını ihlal eden bir alan adının kaydedilmesi olabilir.3 Kayıtlı isim kullanımı ile ilgili 
olarak bir anlaşmazlık varsa, Kayıtlı İsim Sahibi, mahkemelerin yargı yetkisini, iki yerde en az birinde kabul etmelidir: Sicilin bulunduğu yer 
(sıklıkla web sitesinde veya Yazı İşleri Müdürü / Kayıtlı İsim Sahibi Anlaşması) veya "Kayıtlı Adı Sahibi" nin ikametgahı. "İkamet", hukuka özgü anlamı 
olan bir kelimedir, ancak genellikle Kayıtlı İsim Sahibi'nin gerekli Kişisel Verilerde Kayıt İşleri Müdürü'ne sağladığı yer olacaktır. Yetki alanına 
girmek, Kayıtlı İsim Sahibi, bu yerlerde bulunan mahkemelerin bu tür davalara karar verme yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Kayıtlı İsim Sahibi, 
Bölüm 3.7.7.11'de belirtilen nedenlerle kayıt işleminin "askıya alma, iptal etme veya devredilmesine" tabi olduğunu kabul etmelidir. Bu nedenler 
arasında bir ICANN tarafından belirlenen şartname veya politika gerekliyse veya bir kayıt memuru veya kayıt işlemi "Kayıt Sahibi veya Kaydedici 
Operatörün adı kaydettirmek veya Kayıtlı İsim ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde hata düzeltmesini" gerektiriyorsa. Örneğin UDRP, bir alan adı 
anlaşmazlığını duyan bir idari panelin bir alan adı kayıtının askıya alınması, aktarılması veya iptal edilmesini emredebileceğini ve Kayıtlı İsim 
Sahibi bunun olası olduğunu kabul etmesini belirten ICANN tarafından kabul edilen bir politikadır.
Tescilli İsim Sahibi, "Tescil Ettiren ve onun yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, aşağıdakilerden doğan her tür iddia, 
tazminat, yükümlülük, masraf ve giderlerden (makul yasal ücret ve masraflar da dahil olmak üzere) zarar görmeyecek ve bunlardan zarara uğramayacaktır. 
Veya Kayıtlı İsim Sahiplerinin alan adı tescili ile ilgili. " En basit anlamı ile, Kayıtlı İsim Sahibi, alan adı tescili nedeniyle Kayıtlı İşletmeci 
(veya çalışanlarının vb.) Dava açarsa, Kayıtlı İsim Sahibi, Kayıt Defteri Yöneticisini, dava karşısında savunmak ve verilen karar veya yükümlülükleri 
ödemek gibi. Bu "tazminat" yalnızca mahkeme davaları ile sınırlı değildir. İletişim bilgilerinin doğrulanması
 Aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi, oluşturulan ve Kayıt Kuruluşları için geçerli olacak spesifikasyonlar ve politikalar vardır. 
Spesifikasyonların veya politikaların bazıları, Alan adı ilk kayıt olduğunda Tescil Edilen Kişinin Tescil Eden Adı Sahibi tarafından sağlanan temas 
bilgilerini doğrulama yükümlülüğünün yanı sıra temas bilgilerinin periyodik olarak yeniden teyit edilmesi için şartları belirleyebileceğini de belirtebilir.
 Kayıtçılar, Kayıtlı İsme ilişkin iletişim bilgilerinin yanlış olduğunu herhangi bir kişinin Tescil Ettiren'e bildirmesi halinde irtibat bilgilerini 
doğrulamak için "makul adımlar" atmaları gerekmektedir. Yazı İşleri Müdürü ayrıca, yanlışlık kimsenin bildirmediği halde, Yazarın haberdar olduğu iletişim 
bilgilerindeki hataları düzeltmek için harekete geçme yükümlülüğüne sahiptir. Yazı İşleri Müdürü ayrıca geçerli bir e-posta ve posta adresi de dahil olmak 
üzere kendisi için uygun iletişim bilgilerini sağlamalıdır. Bu iletişim bilgileri Kayıt Kuruluşunun web sitesinde ilan edilmelidir. Bayi düzenlemeleri RAA, 
Kayıt Kuruluşu Hizmetlerini sunmak için Tescil Ettiren'in sözleşme yaptığı üçüncü taraf Bayilerle çalışan Kayıt Kuruluşları üzerinde yükümlülükler getirir. 
RAA, şimdi Registrars'ı Kayıt Sahibi / Bayi Sözleşmelerine dahil etmesi için aşağıdakileri içeren belirli maddeleri içermesini zorunlu kılıyor: Bayinin 
ICANN tarafından akredite edildiğini beyan etmesini yasaklamak; tüm Bayi kayıt sözleşmelerinde, Yazı İşleri Müdürünün Kayıt Sahibi / Kayıtlı İsim Hakları 
Sözleşmesine dahil edilmesi gereken tüm hükümleri içermesini şart koşuyor; Kayıtçının göndermekle yükümlü olduğu tüm ICANN web sitelerine yapılan tüm 
bağlantıları göndermeyi gerektiren; ve sponsorluk kayıt memurunun kimliği. Bayi, bir alan adı kaydı için bir müşterinin bir gizlilik veya vekalet kayıt 
hizmetini kullanıyorsa, Bayi şu üç şeyden birini yapar: (1) müşterinin kimliğini ve iletişim bilgilerini depozito olarak bildirmek Yazı İşleri Müdürü ile; 
(2) kimlik belgesini tevdi edin ve emanetçi iletişim bilgilerini; veya (3) müşterilerine, iletişim bilgilerine emanet edilmediğini bildiren bir mesaj 
gönderir.
RAA, ayrıca, Müvekkilin gerekli şartları herhangi birini ihlal eden bir Satıcıya karşı uygunluk ve yaptırım önergesi almasını şart koşar.


Diğer Politikalar / Spesifikasyonlar

Geri Yüklenen İsimler Doğruluk Politikası (http://www.icann.org/en/registrars/rnap.htm), bir kayıt meclisinin, sahte tekliflerin sunulması esasına 
dayanarak silinmiş bir adı (itfa süresi boyunca) iletişim bilgileri veya kayıt soruları yanıtlanmamışsa, kayıt yaptıranlar güncellenmiş ve doğru Whois 
bilgileri sağlanıncaya kadar adı Kayıt Kuruluşu Bekletme durumuna getirilmelidir.


RAA gerekliliğine ek olarak, Kayıtlı İsim Sahibi, bilgisinden en iyisini temsil ettiğinde, alan adının kaydedilmesi veya kullanılması, başkalarının 
yasal haklarını ihlal etmez; Tekdüzenli Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası ("UDRP") aynı temsilciliğin yapılmasının yanı sıra, alan adının yasalara 
aykırı bir amaçla kaydedilmediğini ve herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmede kullanılamayacağının bir temsilini gerektirir.

UDRP ayrıca, Kayıtlı İsim Sahiplerinin UDRP kapsamında uyuşmazlıkları çözmek için zorunlu idari işlemleri başlatmalarını talep etmektedir. UDRP'de 
açıklandığı üzere bu zorunlu idari işlemler, ICANN tarafından onaylanan UDRP uyuşmazlık çözüm sağlayıcılarından 
(http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm listelenmiştir) önce açılan anlaşmazlıklardır. ) ve UDRP idari işlemlerine ilişkin tekdüzen 
Kuralları (http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm adresinde belirtilmiştir) izleyerek. Zorunlu idari işlemlere başvurma şartı, Kayıtlı İsim 
Sahiplerinin aynı veya benzer davranışlar için kendilerine karşı açılmış olan yargılama usullerine sahip olamayacağı anlamına gelmez. RAA'da belirtilen
 yargılama gerekliliklerine benzer şekilde, zorunlu bir idari işlem başlatma zorunluluğu, Kayıtlı Adı Sahibi, UDRP sağlayıcının başka şekilde UDRP'ye 
uygun bir şekilde getirilen bir anlaşmazlığı duyma yeteneğini tartışamaz.

Kayıtçılar Arası Kayıtların Aktarılması Politikası, Kayıtlı İsim Sahiplerinin alan adı kayıtlarını kayıt memurları arasında aktarma hakkına sahip olmalarını
 sağlar. Aktarma politikası, Kayıtçının bir aktarma talebine ne zaman cevap vermesi gerektiği konusunda zaman sınırları getirmektedir. Devretme hakkı 
kesin değildir - Devir hakkı konusunda sınırlar belirleyebilen ICANN ve Kayıt politikaları aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir alan adının ne zaman 
aktarılacağına ilişkin sınırlamalar (yaratılış tarihinden veya daha erken transferden) ölçülür; ve Sicil İncelemesi için gerekli yetkilendirme ve belgeleri 
sağlayan Kayıtlı İsim Sahibi. Kayıt Mektubu, yalnızca aşağıdaki hallerde bir devri inkar edebilir:

Dolandırıcılık kanıtı
UDRP eylemi
Yetkili bir mahkeme tarafından mahkeme kararı
Kayıtlı İsim Sahibi veya İdari İrtibatın kimliğine ilişkin makul itiraz
Alan adı geçersiz tarihten geçmişse veya alan adı henüz süresi dolmamışsa önceki veya şimdiki kayıt dönemleri için önceki kayıt döneminde 
(kredi kartı geri ödemeleri dahil olmak üzere) ödeme yapılmaz. Bununla birlikte, bu gibi durumlarda, alan adı, transfer reddinden önce Kayıt Defteri 
tarafından "Kayıt İşi Tut" durumuna getirilmelidir.
Aktarım Temasından aktarmaya Express yazılı itiraz. (örneğin, Transfer Kişisinin açıkça ve gönüllü olarak katılma vasıtasıyla itiraz ettiği e-posta, 
faks, kağıt belgesi veya diğer işlemler)
Kayıt Defteri, Kayıtlı İsim Sahibi, kilit durumunu kaldırması için kolay erişilebilir ve mantıklı bir yol sağlıyorsa, alan adı zaten "kilit durumu" nda idi.
Alan adı için Whois kaydı kayıt defterinde gösterildiği gibi, aktarımın oluşturulduğu tarihten itibaren 60 gün içinde talep edildi.
Bir alan adı, aktarıldıktan sonra 60 gün içinde (veya belirlenecek daha kısa bir süre içerisinde) (hem kayıt memurlarının hemfikir olduğu durumlarda 
ve / veya uyuşmazlık çözüm sürecinde yer alan bir kararın bu şekilde yönlendirdiği durumlarda orijinal Kayıt Kuruluşuna geri gönderilmekten ayrı olarak) .
1 Tipik bir gTLD Kayıtlı Adı'nın yaşam döngüsünün grafik gösterimi http://www.icann.org/en/registrars/gtld-lifecycle.htm adresinde yer almaktadır. 
Bu diyagram, etki alanı adlarının son kullanımdan kalma durumu hakkında daha fazla bilgi için başvurmak için yararlı olabilir.

2 Topluluk temelli İnternet Taslak Talep İstekinden kaynaklanarak, alan adı statüsü için resmi teknik adlar vardır. Burada gerekli olan durumlar 
Kayıt Sicilince belirlenir. Bir kayıt bu durumlardan birindeyken, alan adı silinemez ve kayıt değiştirilemez. Herhangi bir değişikliğin yapılabilmesi için, 
Sicil Dairesinin durumu değiştirmesi gerekir.

3 Başkalarının "yasal haklarını ihlal" edebilecek başka birçok potansiyel yol vardır ve potansiyel Kayıtlı İsim Sahipleri, bir alan adının kaydedilmesinden 
veya kullanılmasından başkasının haklarını ihlal edebileceklerinden endişe duyarsa, bağımsız bir tavsiye aramaya teşvik edilir.

4 Kayıtlı bir adın kullanılmasına ilişkin bir anlaşmazlık belirleyebilen diğer yargı alanları olabilir, ancak bu ek yargı alanları RAA'da belirtilmemiştir.